Kylpåse för engångs använding

1. Skaka innehållet till botten av förpackningen

2. Pressa samman, så att den inre påsen går sönder och skaka sedan förpackningen noggrant så att innehållet är väl blandade med varandra

3. Placera omedelbart kylpåsen på det skadade området, dock inte direkt mot huden

4. Fäst kylpåsen med ett tryckförband i max 30 minuter

5. Placera det skadade området i ett fast läge ovanför nivån ditt hjärta är på för en kortare rehabiliteringsperiod


Var medveten om risken för köldskador; använd inte kylpåsen över natten. Endast för utvärtes bruk. Kontakta omedelbart din läkare om en betydande mängd av denna blandning sväljs. Om innehållet i kylpåsen kommer i kontakt med ögon eller öppna sår, skölj ögonen och / eller sår noggrant med vatten och kontakta läkare om det behövs.

Skriv en recension av den här produkten